Naujienos


Nov 29, 2011
UAB Baltic Soleila pradėjo teikti buhalterinės apskaitos paslaugas.
 

UAB įmonių apskaita

Uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) mokesčiai:

1. Pelno mokestis 2016 m. - bendras – 15%. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 3 00 000 eurų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5% mokesčio tarifą.

2. Socialinio draudimo mokestis – susideda iš darbdavio ir darbuotojo įmokų. Darbdavys privalo sumokėti 30,98%, o darbuotojas 9%. Iš viso – 39,98%. 

3. Gyventojų pajamų mokestis – 15%. Mokamas nuo priskaičiuotos ir išmokėtos algos.

Įmonės apskaitos reikalavimai ir kiti aspektai

Įmonės dokumentacijos tvarkymas priklausys nuo to, kiek darbuotojų turėsite, ar Jūs pati būsite įmonės direktore, ar turėsite samdomą direktorių ir t. t. Turint samdomų darbuotojų, atsiranda reikalavimai darbų saugai.

Lygindami individualios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės reikalavimus dėl buhalterinės apskaitos, verta pastebėti, kad individualios įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra paprastesnis.

Uždaroji akcinė bendrovė privalo vesti apskaitą panaudojant dvejybinį įrašą, teikti finansinę atskaitomybę ir turėti darbuotoją arba juridinį asmenį, kuris tvarko apskaitą. Tuo tarpu, individualios įmonės apskaita gali būti vedama supaprastinta tvarka ir ją tvarkyti gali tos įmonės savininkas.

Reziumuojant, galima pastebėti, kad UAB mokesčiai visumoje palankesni, bet griežtesni reikalavimai apskaitai. Nepaisant paskutinio aspekto, daugelis individualių įmonių šiuo metu persitvarko į UAB.